Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

יומן מלובד

היומנים המלובדים החלו כניסיון לפתור בעיה של הרבה מהלקוחות שלי: הרצון לשמור את המחברת לתמיד, בלי שייגמרו הדפים אף פעם. עם כל היופי של יומנים בעבודת יד, הבעיה העיקרית איתם היא שהם מסתיימים, ואין אפשרות להוסיף עוד דפים. עם היומן המלובד, הכריכה נשארת תמיד, והמחברות הפנימיות ניתנות לשליפה ולהחלפה. היומנים המלובדים הם נעימים למגע וחזקים, עם 3 שכבות לבד (אחת מהן לבד מוקשה)

כל יומן מלובד הוא ייחודי ומבוסס על תמונה ספציפית, והם אינם ניתנים לשחזור

שלבי ההכנה:

  1. ליבוד רטוב, לפי דוגמה של צילום שחר באחד מטיולי הבוקר שלי.

  2. הכנסת פרטים ודיוקים, על הדוגמה והוספת בד לבד עבה, בטכניקת ליבוד יבש

  3. רקמה של הפרטים הקטנים 

  4. הוספת שכבת לבד מוקשה כבטנה, לנוחיות כתיבה ולשמירה על הפנקסים

  5. הוספת גומי עגול, להכנסת הפנקסים ולסגירת היומן

  6. תפירת השוליים, להוספת חוזק ליומן